Supermarkten

Van oudsher zijn we zeer actief in deze branche. We beginnen doorgaans vroeg in de ochtend. Op deze wijze kunnen een aantal belangrijke artikelgroepen geteld zijn vóór winkelopening, hetgeen bijdraagt aan een nauwkeurige omzetcorrectie. Ook kunnen we er op deze manier voor zorgen dat we de klanten niet teveel in de weg staan, door de drukke plaatsen op de winkelvloer, zoals een kassapartij, als eerste te tellen. Ook de emballage en containers worden door ons geteld. Hiervoor wordt géén vergoeding gevraagd. Het tellen kan plaatsvinden op elke willekeurige dag van de week, terwijl de winkel gewoon is geopend. Met behulp van de omzet, en speciaal ontwikkelde rekenmodules is de voorraad nauwkeurig terug te rekenen naar de afsluitdatum.